Tarieven

Tarieven 2021-09-09T09:05:05+01:00

Tarieven

Per 1-1-2022 wordt landelijk de financiering van de geestelijke gezondheidszorg anders georganiseerd, niet meer volgens DBC’s maar per consult. Zie www.zorgprestatiemodel.nl 
Voor de behandeling bij ons heeft dit vooralsnog de volgende gevolgen; alle lopende behandelingen worden administratief gesloten op uiterlijk 31-12-2021 waardoor iedereen een rekening krijgt voor de behandeling tot die tijd. Als de behandeling in 2022 vervolgd wordt zal dit met betalingen per maand of kwartaal gaan, nadere informatie hierover volgt later. 
De overgang naar dit systeem heeft gevolgen voor het eigen risico. Voor sommige mensen zal gelden dat zij dit dubbel moeten betalen. Bij vragen hierover, neem gerust contact met ons op.  

De kosten voor diagnostiek en behandeling worden deels door de verzekeraar vergoed. Wij sluiten geen contracten met verzekeraars omdat wij ons niet kunnen vinden in het principe van marktwerking in de zorg. We vinden het belangrijk dat wij met u de inhoud van de zorg bepalen en niet de verzekeraars.

De vergoeding van de verzekeraar voor de diagnostiek en behandeling hangt af van het soort verzekering dat u hebt gekozen. Het gaat er hierbij niet om of u een aanvullende verzekering hebt, maar een natura of restitutiepolis.
Bel altijd even uw eigen verzekeraar om te vragen hoeveel bij u wordt vergoed. 
 Hieronder een overzicht:
Naturapolis
U hebt geen vrije keuze binnen de zorg, alleen zorg van zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten wordt volledig vergoed. omdat wij geen contract met uw verzekeraar hebben afgesloten, wordt slechts een deel vergoed. De meeste verzekeraars vergoeden dan slechts ongeveer 65% van de kosten. volgens het hinderpaalcriterium hebt u overigens recht op 75% vergoeding. Meer informatie hierover vindt u op Zorgvoorkwaliteit.nu
Restitutiepolis
Bij Een zuivere restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar alle zorgkosten.
Meer uitleg over restitutie versus naturapolissen vindt u op contractvrijepsycholoog.nl
Hoeveel betaalt u uiteindelijk?
Vergeet niet dat u, welke polis u ook kiest, altijd uw eigen risico betaalt.
De kosten die in rekening worden gebracht hangen af van de bestede tijd. Hierbij gaat het om de tijd van de gesprekken en groepssessies, maar ook om bijvoorbeeld verslaglegging.
Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse zorgAutoriteit (NZA).
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze zorg voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is, willen wij de kosten laag houden en u daarin tegemoet komen. Tijdens uw intakegesprek worden de mogelijkheden daartoe doorgesproken.
Rekenvoorbeeld: Wanneer u een jaar lang zou deelnemen aan de schemagroep, moet u uw eigen risico betalen en daar bovenop €350,-.

Nadat u een jaar bij ons ingeschreven hebt gestaan krijgt u een rekening van ons toegestuurd en ook bij afsluiten van de behandeling. Als u de rekening ontvangt hebt u 30 dagen de tijd om te betalen. Wij adviseren om de rekening direct door te sturen naar de verzekeraar. Meestal maken zij het bedrag vrij snel over.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar.

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt of als u niet verschijnt zonder bericht, wordt dat niet door de verzekeraar vergoed. Wij sturen u in dat geval een rekening van 50 euro voor een individuele sessie. Voor een groepssessie is het no-show bedrag 10 euro.

Link naar kwaliteitsstatuut
Link naar LVVP cliëntenfolder 2018