Tarieven

Tarieven 2024-02-15T12:24:45+01:00

Tarieven

Per 1-1-2022 wordt landelijk de financiering van de geestelijke gezondheidszorg anders georganiseerd, niet meer volgens DBC’s maar per consult. Zie www.zorgprestatiemodel.nl 
Voor de behandeling bij ons betekent dit dat niet meer eens per jaar of bij afsluiting van de behandeling gefactureerd wordt maar eens per maand of kwartaal.
Groepsbehandeling wordt nu ook anders gefinancierd, het tarief per consult varieert met de groepsgrootte.  

Om in zorg te kunnen komen moet er een vermoeden zijn van ‘een stoornis’ uitgedrukt in termen van een DSM-V-classificatie. Niet alle classificaties komen voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking. Behandelingen voor relatieproblematiek, problemen met rouw en aanpassingsstoornissen worden niet vergoed.

Voor 2024 hebben wij voor het eerst sinds het bestaan van onze praktijk contracten afgesloten met een aantal zorgverzekeraars, te weten:
– Menzis
– DSW
– ASR
– Caresq
– Zilveren Kruis
– voor CZ is het contract in aanvraag per april 2024

Als u bij een van deze verzekeraars bent aangesloten wordt de gehele behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, met uitzondering van het eigen risico. Wij declareren direct bij deze zorgverzekeraars.

Indien u niet bij een van deze verzekeraars bent aangesloten: de kosten voor diagnostiek en behandeling worden dan slechts deels door de verzekeraar vergoed.

Bel altijd even uw eigen verzekeraar om te vragen hoeveel bij u wordt vergoed.

Vergeet niet dat u, welke polis u ook kiest, altijd uw eigen risico betaalt.
Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze zorg voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is, willen wij de kosten laag houden en u daarin tegemoet komen. Tijdens uw intakegesprek worden de mogelijkheden daartoe doorgesproken.

Bij verzekeraars waar wij geen contract mee hebben; per maand of kwartaal sturen wij u een factuur, wij adviseren u om deze direct door te sturen naar de verzekeraar. Meestal maken zij het bedrag vrij snel over.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar.

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt of als u niet verschijnt zonder bericht, wordt dat niet door de verzekeraar vergoed. Wij sturen u in dat geval een rekening van 50 euro voor een individuele sessie. Voor een groepssessie is het no-show bedrag 30 euro.