Werkwijze

Werkwijze 2022-06-17T11:32:30+01:00

Werkwijze

Na een telefonische screening wordt in het eerste intakegesprek gekeken of deze vorm van therapie voor u passend is als behandeling. Indien dit het geval lijkt wordt u gevraagd een tweetal vragenlijsten in te vullen waarvan u in het tweede gesprek de resultaten krijgt teruggekoppeld en we gezamenlijk een casusconceptualisatie opstellen (theorie over ontstaan en instandhouding van uw klachten) vanuit de schematherapie.

De groepen zijn op donderdag, tussen 1330u-1500u en tussen 1530u-1700u. De groep bestaat uit maximaal 9 personen, exclusief ons als therapeuten. Het is een open groep wat betekent dat mensen in- en uitstromen. Gemiddelde duur van deelname is een jaar.

Tijdens schoolvakanties (regio Midden) wordt er geen therapie gegeven, tijdens de zomervakantie vaak drie tot vier weken. We gaan er van uit dat u in deze periode zonder therapie kunt.
Indien toch nodig is er een regeling voor waarneming met een andere vrijgevestigde psychotherapeut in de regio.

Aanwezigheid in de groep is cruciaal, we raden aan niet meer dan drie keer te missen op de gehele therapieduur. Wanneer u vijf keer gemist heeft achten we dit als te belemmerend voor zowel uw eigen proces als het groepsproces en zal de therapie stoppen. Bij deze therapie is het van belang dat u ook buiten de sessies met de therapie bezig bent met leesopdrachten of huiswerk. Er zal tussentijds in de groep een evaluatie van uw proces en ontwikkeling plaatsvinden.