Werkwijze

Werkwijze 2020-02-05T09:56:25+01:00

Werkwijze

Na een telefonische screening wordt in het eerste intakegesprek gekeken of deze vorm van therapie voor u passend is als behandeling. Indien dit het geval lijkt wordt u gevraagd een tweetal vragenlijsten in te vullen waarvan u in het tweede gesprek de resultaten krijgt teruggekoppeld en we gezamenlijk een casusconceptualisatie opstellen (theorie over ontstaan en instandhouding van uw klachten) vanuit de schematherapie.

De groep is op maandag van 1930-2100u. De groep bestaat uit maximaal 9 personen, exclusief ons als therapeuten. Het is een open groep wat betekent dat mensen in- en uitstromen. Gemiddelde duur van deelname is een jaar (tijdens schoolvakanties wordt er geen therapie gegeven).

Aanwezigheid in de groep is cruciaal, we raden aan niet meer dan drie keer te missen op de gehele therapieduur. Wanneer u vijf keer gemist heeft achten we dit als te belemmerend voor zowel uw eigen proces als het groepsproces en zal de therapie stoppen. Bij deze therapie is het van belang dat u ook buiten de sessies met de therapie bezig bent met leesopdrachten of huiswerk. Er zal tussentijds in de groep een evaluatie van uw proces en ontwikkeling plaatsvinden.