Werkwijze

Werkwijze 2018-05-02T10:46:56+01:00

Werkwijze

In het eerste intakegesprek wordt gekeken of deze vorm van therapie voor u passend is als behandeling. Indien dit het geval lijkt wordt u gevraagd een tweetal vragenlijsten in te vullen waarvan u in het tweede gesprek de resultaten krijgt teruggekoppeld en we gezamenlijk een casusconceptualisatie opstellen (theorie over ontstaan en instandhouding van uw klachten) vanuit de schematherapie. In een van uw eerste sessies deelt u de inhoud hiervan in de groepstherapie.

De groep is op donderdag van 1930-2115u en duurt daarmee een uur en drie kwartier. De groep bestaat uit maximaal 10 personen, exclusief ons als therapeuten. De eerste groep zal van start gaan bij zes personen. Het is een open groep wat betekent dat mensen op een later moment na start kunnen instromen. U kunt maximaal een jaar deelnemen aan deze groep (tijdens schoolvakanties wordt er geen therapie gegeven).

Aanwezigheid in de groep is cruciaal, we raden aan niet meer dan drie keer te missen op de gehele therapieduur. Wanneer u vijf keer gemist heeft achten we dit als te belemmerend voor zowel uw eigen proces als het groepsproces en zal de therapie stoppen. Bij deze therapie is het van belang dat u ook buiten de sessies met de therapie bezig bent met leesopdrachten of huiswerk. Naast de groep heeft u de mogelijkheid schemadagboekformulieren per mail in te sturen naar de therapeuten waarbij u van één van ons feedback krijgt.