Therapieën

Therapieën 2023-12-06T15:07:23+01:00
Icon

Groepsschematherapie

Uitleg van de therapie

Schemagerichte therapie is een vorm van therapie die bestaat uit een combinatie van cognitieve
gedragstherapie, persoonsgerichte therapie, de psychodynamische theorie en de hechtingstheorie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken overgenomen uit de gestalttherapie en er is veel aandacht voor de therapeutische relatie.

Schematherapie is specifiek ontwikkeld voor klachten en problemen die onvoldoende reageren op kortdurende vormen van cognitieve gedragstherapie. Het gaat dan vaak om hardnekkige angst- of stemmingsklachten en langdurige problemen in het persoonlijk functioneren.

Uitgangspunt van de schematherapie is het idee dat iedereen overtuigingen (of schema’s) over zichzelf en andere mensen heeft ontwikkeld. Die schema’s bepalen vervolgens hoe we situaties benaderen en aanpakken. Deze schema’s kunnen positief of negatief zijn. Voorbeelden van negatieve schema’s zijn: “ik ben niet de moeite waard”, “iedereen laat me uiteindelijk in de steek” of “anderen maken misbruik van mij”. Negatieve schema’s zorgen voor vertekeningen in het denken. Ze beïnvloeden ons gedrag op een manier die voortdurend tot problemen leidt. Deze schema’s zijn vaak vroeg in het leven ontstaan en een soort tweede natuur geworden. Daarom leiden ze vaak tot langdurige problemen in het functioneren.

U leert om de invloed van deze schema’s af te zwakken en gezondere schema’s op te bouwen. Er is aandacht voor ervaringen uit het verleden die geleid hebben tot de vorming van negatieve schema’s. Door deze ervaringen met een meer neutrale, volwassen bril te bekijken, leert u om langzaam afstand te nemen van de negatieve conclusies die u ooit over uzelf of anderen getrokken heeft. Er wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop schema’s doorwerken in uw relaties en ook hoe ze in de therapie zelf tot uiting komen.

Wanneer een of meerdere schema’s geraakt worden kan iemand in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terecht komen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en bepaalde gedragingen. Er worden drie verschillende modigroepen onderscheiden:

  • de kindmodi ; zoals de modus van het kwetsbare kind of het woedende kind. Centraal staat dat de beleving in deze modus ook kinderlijk is. Gevoelens van angst, verdriet of woede worden veel intenser beleefd dan passend is bij de situatie van het hier en nu. In deze modus
    is het moeilijk de situatie van meerdere kanten te bekijken en worden weinig eigen mogelijkheden ervaren.
  • de beschermende modi; zoals een onthechte zelfsusser of een willoze inschikkelijke. Door een beschermende modus in te zetten worden emoties/spanningen/conflicten vermeden waardoor er op de korte termijn meer rust/controle is maar op de lange termijn problemen geeft en niets oplost.
  • de oudermodi; zoals de veeleisende en straffende oudermodus. In deze modi klinken kritische boodschappen van vroeger van de eigen ouders/verzorgers door. Vaak gaat het om boodschappen dat alleen perfect goed genoeg is of dat u minderwaardig of slecht bent.
  • De modi van de gezonde volwassene en het blije kind streven we na in de schematherapie. Waar de invloed van andere modi moet verminderen is het van belang dat deze modi in kracht en aanwezigheid toenemen.

Het voordeel deze therapie in groepsvorm aan te bieden is enerzijds dat patronen in onze ervaring in een groep sneller zichtbaar worden en anderzijds dat de groep tot meer steun en inspiratie leidt dan een individueel therapeutisch contact.

Voor wie

Indien u last heeft van langdurende angst- en of stemmingsklachten of persoonlijkheidsproblematiek en gemotiveerd bent hier in een groep aan te werken dan is onze groepstherapie mogelijk iets voor u. Mensen met verslavingsproblematiek, psychotische problematiek, of mensen die wegens crisis regelmatig contact nodig hebben met hulpverlening kunnen niet bij ons in behandeling komen (zorg bij een instelling is dan meer passend).

Wat te doen bij crisis

Wij hebben geen 24-uurs bereikbaarheid. Wanneer we binnen kantoortijden, via de telefoon of de e-mail, niet bereikbaar zijn voor een spoedeisende vraag om hulp, neemt u dan contact op met uw eigen huisarts of de huisartsenpost (buiten kantoortijden). Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de GGZ crisisdienst in de regio.

6-12-2023: Nieuw aanbod!

Affect Fobie Therapie in groepsvorm met Ida de Ridder (Psychotherapeut/GZ-psycholoog) en Sybil Zielinski (Klinisch Psycholoog)

Voor mensen met langdurige somberheid en angstklachten

Affect Fobie Groepstherapie

In deze groep wordt door middel van AFT (Affect Fobie Therapie) gewerkt aan het meer ruimte kunnen geven aan emoties en tegelijkertijd te leren deze naar anderen te uiten. AFT is een relatief kortdurende vorm van psychodynamische psychotherapie. Dit aanbod bestaat uit wekelijkse groepstherapie gedurende een jaar in onze therapieruimte in Bilthoven.

Doel: de therapie is erop gericht dat je geleidelijk meer je emoties kan gaan toelaten en deze ook meer kan delen met anderen. Wanneer je je meer bewust bent van je gevoelens, kan je deze ook gebruiken als belangrijke leidraad om naar te handelen en keuzes te maken. Ook helpt het je om vorm te geven aan relaties met anderen, en ook je eigen belangen (naast die van de ander) in het oog te kunnen houden.

Methode:  Je leert in de groep je eigen overlevingsstrategieën kennen, die je in het verleden hebben geholpen om met pijnlijke emoties om te gaan. Je leert stap voor stap omgaan met de spanning en vaak intense angst, schuld en schaamte die je voelt als je deze weggehouden emoties en behoeftes meer toelaat. Je oefent ermee deze emoties te verdragen, te uiten en anderen om steun te vragen hierin. Hiermee oefenen binnen een groep is bijzonder effectief, omdat je direct feedback kan krijgen; niet alleen van de therapeuten, maar juist ook van andere groepsleden. En je kan onmiddellijk datgene oefenen, wat in het dagelijkse leven nog lastig is, bijvoorbeeld boosheid uiten, grenzen aangeven, ruimte innemen.

Doelgroep:  wanneer je last hebt van (langerdurende) stemmings- en angstklachten kan deze therapie passend voor je zijn. Ook is de groep passend wanneer je merkt dat je al langere tijd vastloopt in patronen, zoals moeite met hulp vragen, vermijding, gevoelens van leegte of gemis binnen relaties.

Behandelduur en frequentie: Behandeling bestaat uit wekelijkse sessies van anderhalf uur en duurt precies 1 jaar met een evaluatie na 6 maanden. Voorafgaand aan deelname aan de groep vindt een uitgebreide intake plaats, die bestaat uit verschillende gesprekken met beide groepstherapeuten. Tijdens deze intake wordt gezamenlijk bekeken of deze therapie inderdaad passend voor jou is. Daarnaast brengen we je belangrijkste patronen alvast in kaart. Bij een van deze gesprekken zullen we je ook vragen om iemand die belangrijk voor jou is, mee te nemen.

Groepsgrootte: maximaal 9 deelnemers en 2 therapeuten.

Wachttijd: we starten deze groep nieuw op, waardoor er in eerste instantie geen wachttijd is.

Waar en wanneer: elke maandagmiddag van 15 uur tot 16:30 uur op locatie Centrum de Linde in Bilthoven, Jachtlaan 15

Verwijzing: Voor intercollegiaal overleg of aanmeldingen kunt u ons bereiken via info@deridderenvis.nl of telefonisch 06-30009664. Aanmelden kan ook via Zorgmail.

Icon

Individuele Therapie

Uitleg van de therapie

Update 6-12-2023:

De wachttijd bij Maria Vis bedraagt momenteel 8 weken.